Základní škola Hostivice

Data projektu

Lokalita: Hostivice
Kraj: Středočeský
Investor: Město Hostivice
Investiční náklady: 150,5 mil. Kč
Dokončení stavby: 06/2004 (objekty D, E)
Typ zakázky: státní

Popis

Předmětem akce bylo řešení výstavby nového školského zařízení města Hostivice. Novým školským zařízením je nový komplexně navržený areál základní školy pro max. 720 žáků v I. a II. stupni (devítiletá školní docházka - 24 třídní základní), včetně řešení prostor pro tělovýchovu (dvě tělocvičny - gymnastický sál a tělocvična pro míčové hry, školní hřiště) a učeben a ploch určených pro výtvarnou a pracovní výuku - speciální učebna výtvarné výchovy, speciální učebna grafických technik, učebna - „cvičný byt“, universální dílny, venkovní pěstitelské pozemky apod.“ V areálu je umístěna rovněž školní jídelna s kuchyní s kapacitou 600 jídel + 100 jídel pro externí výdej, resp. jako rezerva pro další rozšíření kapacity. Součástí areálu je rovněž knihovna, resp. úsek studijního centra, který bude plnit funkci studijního a informačního centra s celoměstským charakterem.

V areálu školy jsou řešeny i dostatečné velké prostory pro mimoškolní činnost - prostory pro družinu, zájmové kroužky apod. Dispozičně jsou řešeny samostatné a provozně nezávislé objekty pro 1. a 2. stupeň základní školy. V rámci dispozičního a provozního řešení jsou v objektu školy navrženy dostatečně dimenzované odborné učebny - technické (Fy, Ch, přírodopis a biologie, výtvarná výchova - kreslírna, jazykové, počítačové, cvičná kuchyň apod.. Zároveň je řešen dostatečně dimenzovaný samostatný úsek vedení školy a knihovna s čítárnou s doprovodnou funkcí informačního centra .

V navrženém dispozičním řešení je důsledně aplikován princip oddělení věkových skupin tj.oddělení žáků mladšího školního věku (1.stupně) od žáků staršího školního věku (2.stupně), případně další dělení na věkové skupiny podle dvouletí či ročníků. Cílem celkového architektonického, urbanistického a dispozičního řešení nové základní školy je co nejvíce respektovat věkové odlišnosti žáků a současně vytvářet vhodné podmínky menší sociální skupiny .Vhodným dispozičním řešením je zajištěno také to, že nebude překročena max. přípustná koncentrace žáků. To znamená. že skupiny žáků , umístěné na jedné chodbě či jiném komunikačním prostoru , nebudou větší než 4 - 5 tříd ( max. 150 žáků).

Úseky audiovizuální, studijního centra a vedení školy tvoří těžiště činnosti a života ve škole. Objekty určené pro 1. stupeň základní školy jsou dispozičně řešeny zcela atypicky, resp. odlišně od typových dispozičních řešení uvedených ve školských směrnicích. Snahou tohoto řešení je vytvořit intimní prostory pro menší počet žáků, tj. jeden vstup pro 2 až 3 třídy. Současně je zde však dána možnost variabilního a flexibilního prolínání jednotlivých prostorů učeben s univerzálním prostorem velkými dveřmi.

V současné době je realizována cca polovina plánovaného rozsahu areálu – objekt D, E a část objektu C.

Fotogalerie

Základní škola Hostivice

Základní škola Hostivice

Základní škola Hostivice

Základní škola Hostivice

Základní škola Hostivice

Základní škola Hostivice

Základní škola Hostivice

Základní škola Hostivice

Tisknout


Aktuality

23.08.2018

Nová skladová hala společnosti Teddies v Žamberku

V Žamberku byla uvedena do provozu nová skladová hala společnosti Teddies.

15.03.2018

Energeticky pasivní přístavba mateřské a základní školy Praha Slivenec, objekt tělocvičny

Energeticky pasivní přístavba mateřské a základní školy Praha Slivenec, objekt tělocvičny.

Archiv aktualit

Rychlý kontakt

B K N , spol. s r.o.
Vladislavova  29/I
566 01 Vysoké Mýto
Tel.:+ 420 465 424 472
Fax: + 420 465 424 171

Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS

Barvy | Konstrukční kancelář | Projektová příprava staveb