Služby

Architektura

Architektonická skupina se ve své činnosti zaměřuje především na architekturu a urbanismus. Současně se zabývá rovněž navrhováním a projektováním interiérů staveb. Výkresová dokumentace je zpracována softwarem AutoCAD Architecture s nadstavbami CADKON.

Stavební projekty

Projektové skupiny I a II se zabývají projektovou a konzultační činností ve všech stupních přípravy a realizace staveb, dále zpracovávají ve spolupráci s architektonickou skupinou projektovou dokumentaci staveb od úvodních návrhů a studií až po realizační dokumentaci stavby. Projektové skupiny řeší zpracování projektové dokumentace staveb bytových, občanských a průmyslových včetně technického zázemí a zabezpečení koordinace všech speciálních profesí.

Statika a konstrukce

Projektová skupina statiky se zabývá projektovou, expertní a konzultační činností v oboru statika a dynamika stavebních konstrukcí. Výkresová dokumentace je vytvářena programy AutoCAD s nadstavbou Advance Concrete a CADKON RCD a statické výpočty programem SCIA Engineer 2017.

Rozpočty a výkazy

Rozpočtová skupina zpracovává přesné i orientační rozpočty dle stupně a podrobnosti projektové dokumentace na projekty vyhotovené naši firmou, ale zajišťujeme i zpracování rozpočtů a výkazů výměr na projekty a dokumentace zadané externí firmou nebo zákazníkem.

Inženýrská činnost

Na činnost projektových skupin navazuje inženýrská činnost. V případě požadavků investora zajišťujeme i inženýrskou činnost při provádění staveb.

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Společnost B K N , spol. s r.o. disponuje osvědčením o odborné způsobilosti k činnostem Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Veřejné soutěže

Veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon).
Společnost B K N , spol. s r.o., jako osoba oprávněná jednat jménem zadavatele ve věcech veřejné soutěže, jedná za zadavatele na základě mandátní smlouvy sepsané mezi společností B K N , spol. s r.o. a zadavatelem.

Dodávky staveb na klíč

Společnost B K N , spol. s r.o. zajišťuje komplexní investorsko-inženýrskou činnost.

Planografie

Oddělení planografie nabízí kopírování, reprografické a tiskové služby a je vybaveno velkoformátovým multifunkčním kopírovacím zařízením OCÉ, barevným a černobílým kopírovacím strojem do formátu A3 a velkoformátovým barevným plotrem.

Tisknout


Aktuality

23.08.2018

Nová skladová hala společnosti Teddies v Žamberku

V Žamberku byla uvedena do provozu nová skladová hala společnosti Teddies.

15.03.2018

Energeticky pasivní přístavba mateřské a základní školy Praha Slivenec, objekt tělocvičny

Energeticky pasivní přístavba mateřské a základní školy Praha Slivenec, objekt tělocvičny.

Archiv aktualit

Rychlý kontakt

B K N , spol. s r.o.
Vladislavova  29/I
566 01 Vysoké Mýto
Tel.:+ 420 465 424 472
Fax: + 420 465 424 171

Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS

Barvy | Konstrukční kancelář | Projektová příprava staveb