Stavební projekty

Rozsah činnosti projektových skupin je velmi široký a  je dán skladbou kmenových pracovníků firmy, která umožňuje kompletní zpracování projektové dokumentace - stavební část, zdravotnětechnické instalace - vodovod a kanalizace, vytápění, vzduchotechnika, statika, požárně-bezpečnostní řešení, silnoproudá elektrotechnika, slaboproudu vč. EPS, EZS, systémů MaR, ISŘB a systémů inteligentní instalace budov. Dle konkrétních potřeb jednotlivých projektů jsou možností projektových skupin rozšířeny spoluprací s externími specialisty v různých oborech (geologie, geodézie, dopravní inženýrství apod.). 

Stavební fyzika - tepelná technika, denní osvětlení, akustika.

Zpracování tepelně technického posouzení konstrukcí a staveb. Posouzení konstrukčních detailů 2D. Návrhy zateplení objektů a jejich optimalizací. Vypracování energetického štítku obálky budovy a průkazu energetické náročnosti budovy.

Návrhy a poradenství při vytváření objektů v pasivním standardu. Návrhy bytových budov se zaměřením na získání certifikátu SBTool CZ.

Zpracování posudků denního osvětlení a oslunění budov.

Dále jsme schopni zajistit zpracování hlukových studií, posouzení doby dozvuku a návrhu zvukové izolace ve skladbě konstrukce.

Projektová dokumentace je zpracovávána výhradně v digitální podobě prostřednictvím výpočetní techniky vybavené specializovanými programy - především kreslící systémy AutoCAD, AutoCAD LT a CADKON a jejich propojení s aplikacemi MS Office.

Projekty a návrhy staveb - bytové, občanské a průmyslové stavby, novostavby, rekonstrukce, zaměřování stávajícího stavu objektů, stavebně-statické posudky, technické poradenství.

K vypracované prováděcí projektové dokumentaci zpracujeme položkový rozpočet podle ceníku URS a provedeme výkaz výměr. Pro vypracovávané studie, nebo návrhy staveb provádíme orientační propočet stavby podle ukazatelů investičních nákladů staveb vydaných URS.

Nabízené služby:

Vedení a koordinace projektových prací

 •  project management v oblasti projektové dokumentace staveb všech stupňů

Příprava zakázky

 • zajištění projektových podkladů, průzkumů, zaměření, posudků, stanovisek a studií pro projektovou činnost

Vypracování všech stupňů projektové dokumentace

 • studie a rozvahy
 • investiční záměry
 • dokumentace pro územní řízení
 • dokumentace pro stavební řízení
 • dokumentace pro výběr dodavatele
 • spolupráce při výběru dodavatele
 • realizační projektová dokumentace
 • autorský dozor během realizace stavby
 • spolupráce projektanta po dokončení stavby
 • dokumentace skutečného provedení stavby ke kolaudaci

Kontakt

Ing. Vladimír Teplý - hlavní projektant stavební skupina I
E-mail: teply@bkn.cz
Tel.: +420 777 605 663

Ing. Jiří Fišer - hlavní projektant stavební skupina II
E-mail:
Tel.: +420 777 605 664

Ing. Miloslav Dostál - hlavní projektant skupina profesních projektantů
E-mail: dostal@bkn.cz
Tel.: +420 777 605 667

Tisknout


Aktuality

23.08.2018

Nová skladová hala společnosti Teddies v Žamberku

V Žamberku byla uvedena do provozu nová skladová hala společnosti Teddies.

15.03.2018

Energeticky pasivní přístavba mateřské a základní školy Praha Slivenec, objekt tělocvičny

Energeticky pasivní přístavba mateřské a základní školy Praha Slivenec, objekt tělocvičny.

Archiv aktualit

Rychlý kontakt

B K N , spol. s r.o.
Vladislavova  29/I
566 01 Vysoké Mýto
Tel.:+ 420 465 424 472
Fax: + 420 465 424 171

Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS

Barvy | Konstrukční kancelář | Projektová příprava staveb