Veřejné soutěže

Veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon).

Společnost B K N , spol. s r.o., jako osoba oprávněná jednat jménem zadavatele ve věcech veřejné soutěže, jedná za zadavatele na základě mandátní smlouvy sepsané mezi společností B K N , spol. s r.o. a zadavatelem.

Společnost BKN spol. s r.o. vykonává v rámci vypsání veřejné soutěže následující činnosti:

 • zpracování Oznámení zadávacího řízení (vyplněný formulář - oznámení o zakázce lze zaslat poštou - poté má Česká pošta 12 dní na uveřejnění tohoto inzerátu na IS VZ US nebo elektronicky - elektronický podpis - poté má Česká pošta 5 dní na uveřejnění tohoto inzerátu na IS VZ US)
 • zveřejnění Oznámení zadávacího řízení na IS VZ US (bývalá centrální adresa) a v případě nadlimitních veřejných zakázek i v Úředním věstníku Evropské unie
 • pracování zadávací dokumentace
 • v případě stavebních zakázek i namnožení projektové dokumentace
 • předání zadávací dokumentace (případně i projektové dokumentace) uchazečům o veřejnou zakázku (na základě písemné objednávky od uchazeče)
 • celý průběh přijímání nabídek, včetně pořízení potřebných dokumentů
 • otevírání obálek s nabídkami - zvací dopisy členům/náhradníkům obálkové komise, čestná prohlášení členů (případně náhradníků) obálkové komise, sestavení protokolu o otevírání obálek s nabídkami
 • zvací dopisy členům/náhradníkům hodnotící komise
 • příprava podkladů pro hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek
 • čestná prohlášení členů (případně náhradníků) hodnotící komise
 • zpracování protokolů z jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek až po vypracování závěrečné Zprávy o posouzení a zhodnocení nabídek
 • oznámení přidělení veřejné zakázky všem uchazečům
 • zpracování informačního listu veřejné zakázky a jeho zveřejnění
 • zveřejnění výsledků zadání
 • zpracování Zprávy zadavatele o průběhu zadání
 • kompletaci archivní dokumentace o průběhu zadání

V případě podání námitek ze strany uchazečů, pak do činnosti spadá:

 • zpracování rozhodnutí zadavatele o námitkách
 • zpracování případného stanoviska zadavatele pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
 • předání dokumentace o zadání zakázky na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
 • ukončení soutěže po rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o návrhu uchazeče

Kontakt

Ing. Adéla Kytlicová - veřejné soutěže
E-mail:
Tel.: +420 777 605 661

Tisknout


Aktuality

23.08.2018

Nová skladová hala společnosti Teddies v Žamberku

V Žamberku byla uvedena do provozu nová skladová hala společnosti Teddies.

15.03.2018

Energeticky pasivní přístavba mateřské a základní školy Praha Slivenec, objekt tělocvičny

Energeticky pasivní přístavba mateřské a základní školy Praha Slivenec, objekt tělocvičny.

Archiv aktualit

Rychlý kontakt

B K N , spol. s r.o.
Vladislavova  29/I
566 01 Vysoké Mýto
Tel.:+ 420 465 424 472
Fax: + 420 465 424 171

Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS

Barvy | Konstrukční kancelář | Projektová příprava staveb