Nové technologie pečení využívající integraci řízení výrobních procesů a monitoring výroby (BEAS)

Hlavním úkolem projektu byl návrh objektu novostavby pekárny v obci Choustníkovo Hradiště, za předpokladu dodržení platných předpisů a norem stavebních, hygienických, požárních a provozních. Navržený objekt firmy BEAS, a.s. tvoří jeden hmotový celek.

Součástí projektované stavby byla i administrativní budova, tvořící samostatný dilatační celek.

Administrativní část je dvoupodlažní a má plochou střechu. V 1. NP má lichoběžníkový půdorys, některé okrajové sloupy jsou součástí vedlejších dilatačních celků. 2. NP přesahuje na východní, jižní a západní straně přes obvod 1. NP. V úrovni stropu nad 1. NP se prolíná se sousedními dilatačními celky.

Nosný systém administrativní části objektu je navržen skeletový ze železobetonových sloupů doplněný o opláštění ze stěnového zděného systému nebo prosklené fasády. Strop nad 1. NP je tvořený železobetonovou monolitickou deskou tl. 350 mm, strop (plochá střecha) nad 2. NP  je tvořena ocelovými válcovanými nosníky, na které je zavěšen SDK podhled. Z horní strany jsou uchycené ocelové trapézové plechy a skladba ploché střechy. Výška atiky ploché střechy je 9,65 m nad úroveň podlahy 1. NP. Založení objektu je hlubinné (piloty/kalichy).

Základní projektované kapacity:

  • podlahová plocha objektu - 1. NP = 387,2 m2                                               

                                                            - 2. NP = 556,0 m2

  • zastavěná plocha administrativní části objektu je celkem: 429,60 m2
  • obestavěný prostor administrativní části objektu je celkem: 5911,00 m3

Fotogalerie