Certifikáty

Certifikace - systém řízení kvality

Začátkem roku 2003 byl zaveden systém řízení jakosti podle mezinárodních standardu ISO 9001:2001.

Certifikace byla provedena společností CQS - Sdružením pro certifikaci systémů jakosti. Systém řízení kvality je každoročně kontrolován, vyhodnocován a jsou prováděny interní audity nezávislými auditory společnosti CQS.

Ke zvýšení důvěryhodnosti, zajištění ustálené jakosti produkce a pro ještě lepší uplatnění na trhu projektových, inženýrských a stavebních prací B K N vytvořila, dokumentuje, uplatňuje, udržuje a neustále zlepšuje QMS.
QMS B K N realizuje v souladu s požadavky normy EN ISO 9001:2016 s cílem zvyšovat spokojenost zákazníků plněním jejich požadavků a očekávání.

V roce 2018 byl proveden nový audit a společnost obdržela certifikaci dle ČSN EN ISO 9001:2016.

Certifikát koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Společnost B K N , spol. s r.o. disponuje osvědčením o odborné způsobilosti k činnostem Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a může tak investorům poskytnout zpracování plánů BOZP jako i výkon koordinátora při vlastní výstavbě osobou odborně způsobilou podle zákona č.309/2006Sb.

Certifikát o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti

Tato certifikace opravňuje naší společnost zpracovávat projektovou dokumentaci na informačním systému do stupně utajení vyhrazené.

Certifikát uživatele Cenové soustavy ÚRS a SW KROS 4

Naše společnost obdržela certifikát od společnosti ÚRS Praha a.s. a je oprávněným uživatelem Cenové soustavy ÚRS cenové úrovně 2022/II, což je období od 1.7. 2022 do 31.12. 2022. K sestavování rozpočtů využíváme software KROS 4 od firmy ÚRS Praha a.s.

Certifikát pro oblast tvorby kódů KKS se zaměřením na ČEZ, a.s.

Společnost B K N , spol. s r.o. získala certifikát pro oblast tvorby a vytváření kódů KKS (označení technologických celků a jejich komponent v projektování, údržbě a správy zařízení v elektrotechnice, plynárenství a energetice) se specifickým použitím pro ČEZ, a.s..

Politika kvality B K N , spol. s r.o.

Politika kvality B K N , spol. s r.o.

Zajímá vás ještě něco dalšího? Nebojte se nám napsat