Aktuality

První etapa výstavby smuteční síně ve Vysokém Mýtě

Jako první etapa výstavby smuteční síně ve Vysokém Mýtě byla dokončena rekonstrukce bývalé márnice.

Byla zahájena stavba nové smuteční síně ve Vysokém Mýtě

Ve Vysokém Mýtě byla zahájena stavba nové smuteční síně.

V Hradci Králové byl otevřen první rekonstruovaný pavilon Základní umělecké školy Střezina.

V Hradci Králové byl počátkem roku slavnostně otevřen první rekonstruovaný pavilon Základní umělecké umělecké školy Střezina.

JMB Aircraft novostavba haly pro výrobu a montáž letadel

Pro našeho zahraničního klienta, společnost JMB Aircraft, jsme zpracovali projekty pro novostavbu haly pro výrobu a montáž letadel typu VL 3.

Rekonstrukce hrázděného domu v Jiříkově

V Jiříkově byla dokončena rekonstrukce hrázděného domu z počátku minulého století.

Odlehčovací služba Hradec Králové

V Hradci Králové byl dokončen objekt Odlehčovací služby, který bude poskytovat kompletní krátkodobou pobytovou odlehčovací službu až pro 35 klientů.

V areálu Logistického centra společnosti Šmídl s.r.o. ve Vysokém Mýtě dokončena další skladová hala

V areálu Logistického centra společnosti Šmídl s.r.o. ve Vysokém Mýtě byla dokončena další skladová hala, na kterou jsme zpracovávali projektovou dokumentaci.

Centrum biologické ochrany Těchonín rekonstrukce původních objektů

V Centru biologické ochrany Těchonín proběhla rekonstrukce původních objektů podle projektů naší společnosti.

Přístavba Základní školy Mašov, Turnov

Další školské zařízení, které od nového školního roku slouží žákům a učitelům, je Základní škola v Mašově, části Turnova.

Rekonstrukce a přístavba základní školy v Semicích

V Semicích okres Nymburk, proběhla rekonstrukce a přístavba základní školy podle našeho projektu.

Rekonstrukce a novostavba pavilonů ZUŠ Střezina Hradec Králové

Pro statutární město Hradec Králové zpracováváme projekty (1. + 2. etapy) na kompletní rekonstrukci pavilonů ZUŠ Střezina, kterou navštěvuje až 2000 studentů.

Sportovní hřiště při základní škole v Novém Boru

Otevřeno nové sportovní hřiště při základní škole v Novém Boru. Víceúčelové sportoviště s umělým povrchem obsahuje hrací plochu pro malý fotbal, s vyznačením hřišť na volejbal, samostatné hřiště na basketbal s vyznačením plochy tenisového dvorce a lajnováním pro nohejbal.