Nové technologie pečení využívající integraci řízení výrobních procesů a monitoring výroby (BEAS)

Hlavním úkolem projektu byl návrh objektu novostavby pekárny v obci Choustníkovo Hradiště, za předpokladu dodržení platných předpisů a norem stavebních, hygienických, požárních a provozních.   Navržený objekt firmy BEAS, a.s. tvoří jeden hmotový celek.

Objekt se skládá z výrobní haly, expedice výrobků, zázemí pracovníků a administrativní části.

Objekt má vnější rozměry cca 140,15 x 59,725 m a výška objektu je max. 9,75 m nad úroveň upraveného terénu.

V novostavbě pekárny plánuje investor výrobu chleba, běžného pečiva, výrobu koblihů a strouhanky. Součástí pekárny jsou administrativní prostory, sociální zázemí pro zaměstnance a prostory skladové, expediční a doplňkové nutné pro provoz pekárny.  Výroba v moderní pekárně bude probíhat ve třísměnném provozu. Základní technologie bude tvořena automatickou chlebovou linkou a linkou na pečivo. Součástí dodávky technologie bude zařízení pro sběr odpadního tepla (typu Ekoblok) a vybavení kotelny.

Předpokládané denní kapacity provozu a výroby:

  • chleba a chlebové výrobky - 10 000 Kg
  • běžné a vícezrné pečivo - 180 000 ks
  • koblihy - 8 000 ks
  • výroba strouhanky - 1 000 Kg

Fotogalerie