Odlehčovací služba Hradec Králové

10. 5. 2022

V Hradci Králové byl dokončen objekt Odlehčovací služby, který bude poskytovat kompletní krátkodobou pobytovou odlehčovací službu až pro 35 klientů.

V Hradci Králové byl dokončen objekt Odlehčovací služby, který bude poskytovat kompletní krátkodobou pobytovou odlehčovací službu až pro 35 klientů. Investorem akce byl Magistrát města Hradce Králové, společnost B K N , spol. s r.o. Vysoké Mýto zpracovávala projekty všech stupňů, včetně zajištění potřebných povolení a výkonu autorského dozoru.

Stavba získala cenu Mosty - vítězství v 1. kategorii za rok 2021.

Ceny Mosty uděluje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením.

Fotogalerie