Rekonstrukce památkově chráněného objektu ve Vysokém Mýtě

26. 11. 2019

Zdařilá rekonstrukce památkově chráněného objektu ve Vysokém Mýtě je dokončena a stavba zkolaudována.

Zdařilá rekonstrukce památkově chráněného objektu ve Vysokém Mýtě je dokončena a stavba zkolaudována. Kromě projektové dokumentace pro stavební řízení a realizaci stavby jsme na uvedené stavbě zajišťovali i autorský dozor a technický dozor stavebníka.
Na přiložené fotodokumentaci stav před a po rekonstrukci. Autorkou fotografií rekonstruované podoby je naše kolegyně Natálie Truhlářová.