Snížení energetické náročnosti objektu čp. 51, Mělník