V Hradci Králové byl otevřen první rekonstruovaný pavilon Základní umělecké školy Střezina.

31. 1. 2023

V Hradci Králové byl počátkem roku slavnostně otevřen první rekonstruovaný pavilon Základní umělecké umělecké školy Střezina.

V Hradci Králové byl počátkem roku slavnostně otevřen první rekonstruovaný pavilon Základní umělecké umělecké školy Střezina.
Zrekonstruovaným objektem je pavilon výtvarných oborů a následovat budou další pavilony. Projektovou dokumentaci na tento i ostatní pavilony a objekty v areálu ZUŠ Střezina zpracovávala společnost B K N , spol. s r.o. v letech 2020 - 2022.  
Průběh rekonstrukce pavilonu výtvarných oborů viz stránky ZUŠ.

Fotogalerie